Sai Raham Nazar Karna , shirdi sai baba kakad aarti full

0
690

***काकड आरती***

*ओवाळीतो काकड आरती !*

*स्वमिसमार्था तुज प्रती !!*
*ओवाळीतो काकड आरती !*
*स्वमिसमार्था तुज प्रती !!*
*चरण दावे जगत्पते !*
*स्तवितो तुझी आदिमुर्ती !!धृ!!*
*ओवाळीतो काकड आरती !*
*स्वमिसमार्था तुज प्रती !!*
*चरण दावे जगत्पते !*
*स्तवितो तुझी आदिमुर्ती !!धृ!!*
*भक्तजन येउनिया !द्वारी उभे* *स्वामीराया !*
*चरण तुझे पहावया !तिष्ठती* *अतिप्रती !!१!!*
*ओवाळीतो काकड आरती !*
*स्वमिसमार्था तुज प्रती !!*
*चरण दावे जगत्पते !*
*स्तवितो तुझी आदिमुर्ती !!धृ!!*
*भक्तांच्या कैवारे समर्थ निर्धारे*
*हात ठेउनिया चरणावरी !!*
*गातो आम्ही तुझी स्तुती !!२!!*
*ओवाळीतो काकड आरती !*
*स्वमिसमार्था तुज प्रती !!*
*चरण दावे जगत्पते !*
*स्तवितो तुझी आदिमुर्ती !!धृ!!*
*पूर्णब्रम्ह देवाधिदेव !निरंजना तुझा* *ठाव !!भक्तांसाठी देहभाव !धरिसी तू* *विश्वपती!!३!!*
*ओवाळीतो काकड आरती !*
*स्वमिसमार्था तुज प्रती !!*
*चरण दावे जगत्पते !*
*स्तवितो तुझी आदिमुर्ती !!धृ!!*
*स्वामी तूची कृपाधन !उठोनी देई* *दर्शन !!*
*स्वमिदास चरण वंदून !!मागतसे* *भावभक्ती!!४!!*
*ओवाळीतो काकड आरती !*
*स्वमिसमार्था तुज प्रती !!*
*चरण दावे जगत्पते !*
*स्तवितो तुझी आदिमुर्ती !!*
*चरण दावे जगत्पते !*
*स्तवितो तुझी आदिमुर्ती !!धृ!!*
*!! स्वामी समर्थ तारक मंत्र !!*
*नि:शंक हो | निर्भय हो मना रे | प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे || अतर्क्य* *अवधूत हे स्मरण गामी | अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||*
*जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय | स्वयें भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय || आज्ञे वीणा काळ ना नेई त्याला | परलोकी ही ना भीती तयाला || 2 ||*
*उगाची भीतोसी भय हे पळू दे | जवळी उभी स्वामी शक्ति कळू दे || जगी जन्ममृत्यू असे खेळ ज्याचा | नको घाबरू तू असे बाळ त्याचा||3||*
*खरा होई जागा | श्रद्धेसहित | कसा होशी त्याविणा | तू स्वामीभक्त || कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात | नको डगमगू | स्वामी देतीVल साथ||4||*
*विभूती, नमन, नामध्यानाधी, तीर्थ | स्वामीच या पंचप्राणामृतात || हे तीर्थ घे आठवी रे प्रचिती | न सोडी कदा स्वामी जया घेई हाती ||5||*
*। ब्रम्हांडनायक श्री स्वामी समर्थ ।।*
 *ॐ श्री सदगुरू अक्कलकोट निवासी राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी* *समर्थ महाराज कि जय….*
*श्री अनंत कोटी ब्रम्हांडनायक भक्तवत्सल भक्ताभिमानी*
*श्री पाद श्रीवल्लभ विजय दत्त गुरूदेव दत्त समर्थ ।*
*अवधुत चिँतन श्री गुरूदेवदत्त*
श्री स्वामी समर्थ !!*

           *स्वामीसुत*

*उठा उठा सकळ जन ! पाहूचला स्वामी चरण !!*
*तुटोनि जाईल भवबंधन ! भावेचरण पाहतांची !!धृ!!*
*त्यांचे होतांचि दर्शन ! तृप्त होतीन नयन !!*
*भावे घालोनि लोटांगण ! चरण तुम्ही वंदाते !!१!!*
*कोटि तीर्थ चरणापाशी ! त्या चरणी सदभावेसी !!*
*विनदुनि तुम्ही अहर्निशीं ! जन्म मरण चुकवा कीं !!२!!*
*रुप पाहाताचि लोचनी ! सुख होईल साजण !!*
*अज्ञान जाऊनि तत्क्षणीं ! ज्ञानज्योती प्रगटेल !!३!!*
*जपा नाम निर्धारी ! पावन ते पंचदशाक्षरी !!*
*तेणे चुकूनि तुमची फेरी ! मोक्षपद मिळेल कीं !!४!!*
*परब्रम्ह हे अवतरले ! म्हणुनी नाम ते पावलें !!*
*आता जपा तोंचि वाहिले ! तुम्हा सुख व्हावया !!५!!*
*स्वामी नाम हाचि वन्ही ! महापापें ती तत्क्षणीं !!*
*तृणवत टाकील जाळुनी ! प्रातःकाळी स्मरतांची !!*
*धर्मलोप बहु झाला ! तेणे भूभार वाढला !!*
*म्हणुनी समर्थ अवतरला ! जड मूढा ताराया !!७!!*
*प्रातःकाळी दर्शन घेता ! मुक्ती मिळेल सायुज्यता !!*
*तेणे चुकेल जन्म व्यथा ! भावे दर्शन घेताचि !!८!!*
*रुप सुंदर सुकुमार ! दिसे आति मनोहर !!*
*पाहुनि तेंचि सत्वर ! कृतार्थ तुम्ही व्हाल कीं !!९!!*
*कोटी सुर्याची ही प्रभा ! चला दर्शन घ्यावया !!१०!!*
*सत्य सांगे स्वामीसुत ! स्वामी पहा हो प्रेमयुक्त !!*
*तेणे व्हाल जन्ममुक्त ! संदेह काही असेना !!११!!*

Sai Reham Nazar Karna

Sai reham nazar karnaa, bachchon ka palaan karna. (2)

Jana tumne jagat ye sara, sab-hi jhoot zamana (2)

Sai reham nazar karnaa, bachchon ka palaan karna. (2)

Sai reham nazar karnaa, bachchon ka palaan karna. (2)
Das ganu kahe abb kya bolu, thak gai meri rasna. (2)
Sai reham nazar karnaa, bachchon ka palaan karna. (6)
raham najar karo ab more sai
raham najar karo ab more sai
tum bin nahi mujhe maa baap bhai
raham najar karo ab more sai
raham najar karo ab more sai
mai andha hu banda tumhara
banda tumhara mai andha hu banda tumhara
banda tumhara mai na janu alla ilahi alla ilahi
raham najar karo ab more sai
raham najar karo ab more sai
apne masid ka jadu ganu hai
apne masid ka jadu ganu hai
malik hamare tum baba sai
tum baba sai raham najar karo ab more sai
raham najar karo ab more sai
tum bin nahi mujhe maa baap bhai
raham najar karo ab more sai
raham najar karo ab more sai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here